HEADER

Vážené kolegyně, kolegové, rodiče, žáci,

protože se množí dotazy na mé odvolání z pozice ředitele Městského gymnázia a Základní školy Jirkov, rád bych vše uvedl na pravou míru.

K odvolání ředitele došlo podle § 166 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(3) V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo školského zařízení uvedeného v odstavci 2 (dále jen „šestileté období“) může zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období. Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od České školní inspekce nebo školské rady. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele podle věty první nebo druhé, počíná dnem následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období.

 

Zřizovatel využil možnosti vyhlásit konkurz na ředitele naší školy a já, jako současný ředitel, mám možnost obhajovat a obhájit svou pozici na období dalších šesti let.

Všem děkuji za projevenou podporu. Jsem rozhodnut konkurzního řízení se zúčastnit a obhájit svou dosavadní práci ve škole, plány, které mám s jejím rozvojem a vize, jak by mohla škola v budoucnu vypadat.

Mgr. Martin Reihs

Jirkov, 21. 3. 2019