HEADER

Volby do školské rady

Vážení rodiče, vážené kolegyně a kolegové,

v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuji volby do školské rady. Podávání návrhů kandidátů z řad zletilých žáků, zákonných zástupců žáků a pedagogických pracovníků školy proběhne do pondělí 13.1.2014 prostřednictvím návrhových lístků, které žáci obdrží ve dnech 13. - 20.1.2014 a které budou také ke stažení na stránkách školy.Samotné volby proběhnou ve dnech 29. - 30.1.2014.

Školská rada je 9 členná, 3 zástupci jsou voleni z řad pedagogických pracovníků školy, 3 zástupci z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, 3 zástupci jdou jmenováni zřizovatelem.

Děkuji a těším se na Vaši čast ve volbách.

Mgr. Martin Reihs, ředitel školy

§ 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, školním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)