HEADER

Volby do školské rady

Vážení přátelé Městského gymnázia a Základní školy Jirkov,

v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji volby do Školské rady zřízené při Městském gymnáziu a Základní škole Jirkov.

Dle Volebního řádu školské rady, schváleného Zastupitelstvem Města Jirkov dne 9. 11. 2005, proběhnou volby ve dvou kolech.

První kolo voleb proběhne do pátku 18. 9. 2020, druhé kolo voleb proběhne ve čtvrtek 1. 10. 2020 a v pátek 2. 10. 2020.

V prvním kole navrhují, v souladu s Článkem III. odst. 4. Volebního řádu školské rady, zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci (dále jen oprávnění voliči) kandidáty na členství ve školské radě.

Ve druhém kole zvolí tajnou volbou 3 kandidáty pedagogičtí pracovníci ze svých kandidátů, zákonní zástupci a zletilí žáci 3 kandidáty ze svých kandidátů.

Školská rada zřízená při Městském gymnáziu a Základní škole Jirkov má celkem 9 členů, 3 členy jmenuje zřizovatel, 3 členy volí ze svých řad pedagogičtí pracovníci školy a 3 členy volí ze svých řad zákonní zástupci žáků a zletilí žáci školy.

Lístky pro první kolo voleb budou k dispozici na třídních schůzkách základní školy ve čtvrtek 3. 9. 2020, od tohoto termínu budou k dispozici také na sekretariátu Základní školy v Krušnohorské ulici a Gymnázia v Mostecké ulici v Jirkově.

Kandidátní listiny pro druhé kolo voleb budou prostřednictvím žáků školy předány oprávněným voličům v pondělí 21. 9. 2020.

V Jirkově 25. 8. 2020

Mgr. Martin Reihs

ředitel školy