HEADER

IROP CZ RO B C RGB

Jazyková výchova 1

reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014715

Předkládaný projekt je zaměřen na řešení nedostatečnosti výukového zázemí 1. stupně na Městském gymnáziu a Základní škole Jirkov. Cílem projektu je vytvoření nové jazykové laboratoře, která bude poskytovat adekvátní podmínky pro moderní výuku cizích jazyků s využitím ICT. Dílčím cílem je také zvýšení úrovně bezbariérovosti školy. Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

 Dotace:  2 493 974.89,- Kč
 Vlastní zdroje:  131 261.84,- Kč
 Celkem:  2 625 236.73,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Mediální výchova

reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0014717

Předkládaný projekt je zaměřen na řešení nedostatečné vybavenosti Městského gymnázia a základní školy Jirkov, konkrétně pracoviště v ul. Krušnohorská. Cílem projektu je vytvoření moderních učeben pro výuku počítačové gramotnosti a cizích jazyků na 1. i 2. stupni, které budou v souladu se současnými trendy ve vzdělávání. Součástí projektu je také rozšíření konektivity školy. Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

 Dotace  7 939 606.03,- Kč
 Vlastní zdroje:  417 874.01,- Kč
 Celkem:   8 357 480.04,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.