HEADER

Souhlas se školní akcí třídy - dokument ke stažení [ P D F ] nebo [ D O C ]

Žádost o uvolnění žáka z výuky (maximálně 2 dny) - dokument ke stažení [ P D F ] nebo [ D O C ]

Žádost o uvolnění žáka z výuky (více jak 2 dny) - dokument ke stažení [ P D F ] nebo [ D O C ]

Žádost o uvolnění žáka z předmětu - dokument ke stažení [ P D F ] nebo [ D O C ]

Záznam o úrazu - dokument ke stažení [ P D F ] nebo [ D O C ]

Žádost o podávání léku dítěti - dokument ke stažení [ P D F ] nebo [ D O C ]

Žádost o povolení vzdělávání podle IVP - dokument ke stažení [ P D F ] nebo [ D O C ]

 

 

Žádost o částečné nebo úplné uvolnění z TV

Žádost o uvolnění žáka z předmětu - dokument ke stažení [ P D F ] nebo [ D O C ]

Potvrzení lékaře - omezení - dokument ke stažení  [ P D F ]

Potvrzení lékaře - úplné zproštění - dokument ke stažení  [ P D F ]