HEADER
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky MŠMT č. 48/2005 Sb. ve znění 454/2006 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky vydávám jako statutární orgán školy tuto přílohu ke Školnímu řádu
( § 30 odst. 2 školského zákona).
 
Celý dokument ke shlédnutí v *.pdf naleznete [ZDE]