HEADER

Pod naším vedení v našich speciálních třídách pomáháme již 17 let dětem s těmito poruchami:


- dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie
- LMD, ADHD, ADD
- řečové postižení (dyslalie, dysfázie, mutismus, balbuties, patolálie, …)
- tělesné postižení (DMO, svalové dystrofie, komplexní paréza, …)
- zrakové postižení (nevidomí, zbytky zraku, myopie, tupozrakost, …)
- sluchové postižení
- autismus (Aspergův syndrom)
- jiná zdravotní postižení (epilepsie, …)