HEADER

Předseda:

Ing. Marcela Pleskotová

Jednatel:

Mgr. Miloslav Šedý

Zástupci zřizovatele: 

Mgr. Karel Bernt, Mgr. Jitka Marková, Michal Bečvář

Zástupci zákonných zástupců žáků: 

Ing. Marcela Pleskotová, Mgr. Olga Kubánková, Bc. Petra Müllerová

Zástupci zaměstnanců školy:

Mgr. Havlíková Lenka, Mgr. Meitnerová Iva, Mgr. Miloslav Šedý