HEADER

Předseda: Ing. Marcela Pleskotová

Jednatel: Mgr. Miloslav Šedý

Zástupci zřizovatele: Bc. Karel Bernt, Bc. Jitka Marková, Michal Bečvář

Zástupci zákonných zástupců žáků: Viertlerová Helena DiS.

Zástupci zaměstnanců školy: Mgr. Havlíková Lenka, Mgr. Meitnerová Iva