HEADER

Vážení rodiče,

vzhledem k opatření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy proběhnou zápisy dětí do 1. tříd základní školy pro školní rok 2020 / 2021 bez přítomnosti dětí a s možností elektronického zápisu.

Kdo musí k zápisu?

Děti, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let věku a děti, kterým byl v roce 2019 udělen odklad povinné školní docházky o jeden rok.

Co s sebou k zápisu?

Osoba, která doprovází dítě k zápisu (rodič, pěstoun, občan, jemuž bylo dítě na základě soudního rozhodnutí svěřeno do výchovy) předloží u zápisu doklad (občanský průkaz, rodný list dítěte) o bydlišti a věku dítěte.

Je zápis povinný?

Ano, porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu ve stanovené době lze postihnout podle § 182a školského zákona.

Organizace a průběh zápisu

 1. Zápis v elektronické podobě bude probíhat od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 prostřednictvím odkazu na ŠkoluOnline ZDE
  • Na tomto odkazu je možné vyplnit základní údaje dítěte a zákonného zástupce a zaregistrovat si přesný termín, kdy se můžete dostavit osobně k vyřízení záležitostí, které nelze vyřešit online (odklad povinné školní docházky, vytištění a podpis přihlášky na místě apod.)
  • Přihlášku lze stáhnout a vyplnit buď elektronicky (Acrobat Reader umožňuje doplnění chybějících údajů v PC), nebo vytisknout a dovyplnit ručně.
  • Následně vyplněnou přihlášku
   • buď podepsat pomocí digitálního podpisu a odeslat mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
   • pokud nedisponujete digitálním podpisem, podepsat ručně, naskenovat a poslat mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,
   • případně poslat poštou na adresu Městské gymnázium a Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, 431 11 Jirkov nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu do školy v ulici Krušnohorská 1675.
 2. V případě, že nemáte přístup k elektronickému zápisu, bude zápis probíhat osobně ve dnech 29. 4. 2020 a 30. 4. 2020, vždy od 10 do 17 hodin, v prostorách budovy 1. stupně u vchodu z ulice Krušnohorská 1675.
 3. Žádáte-li o odklad povinné školní docházky pro své dítě, je nutné vyplnit žádost o odklad (ke stažení ZDE) a pokud je to možné, zajistit i doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a obvodního (případně odborného) lékaře nebo klinického psychologa. Odklad povinné školní docházky může být ředitelem školy udělen až po dodání doporučení lékaře a školského poradenského zařízení (máte-li všechna tato doporučení, doručte je do školy elektronicky nebo osobně).
 4. V případě odkladu doporučuji přihlásit dítě do přípravné třídy, která funguje při základní škole (Přihláška ZDE). Důvody, proč by mělo Vaše dítě navštěvovat přípravnou třídu jsou uvedeny ZDE.

Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje ředitel školy.

Ten odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte doložené dvěma doporučujícími posouzeními – příslušného školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna nebo Speciálně pedagogické centrum) a zároveň odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod.

V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod.

Pozor – i když rodiče budou pro své dítě vyřizovat odklad povinné školní docházky, musí ho v souladu se školským zákonem přihlásit k zápisu do vybrané školy během stanoveného termínu a následně podat řediteli školy žádost o odklad.

Předpokládaný počet 1. tříd ve školním roce 2020 / 2021

1. A běžná třída Mgr. Iva Meitnerová

1. C sportovní třída Mgr. Magdalena Nováková ml.

1. D speciální třída (logo) Luďka Geciová

(jedná se pouze o předpoklad, počty tříd i třídní učitelé se mohou změnit)