HEADER

Žáci 9.B uspořádali pro své malé kamarády z 1.A dětský den plný her. Připravili si několik stanovišť, kterými museli jejich malí kamarádi projít a splnit úkoly, za které je čekala sladká odměna. Čekala je beseda s hasičem, uzlování s námořníkem, setkání s kouzelníkem, zkouška zručnosti s pálkou a míčkem, shazování pyramidy a slalom s míčem. Druhý den uspořádali ti starší společné setkání, kde svým následovníkům vyprávěli o svém působení na škole, ukázali pár krátkých filmečků ze školních akcí a pak společně namalovali obrázky z dětského dne. Deváťáci měli vše pěkně připravené a prvňáčci byli moc šikovní.

IMG 4288