HEADER

V červnu 2021 proběhlo ocenění prací výtvarné soutěže Jirkovská paleta, kterou pořádala ZUŠ v Jirkově. 28. ročník byl nazván "Vodní hlubiny" a přihlásilo se do něj celkem 22 základních a uměleckých škol z celé republiky. Naše škola se rovněž této akce zúčastnila a poslala několik prací. Je nám proto velkým potěšením, že v celostátní konkurenci vynikl právě náš žák, který ve své kategorii obsadil krásné 2. místo. Je jím Radek Kirchner ze třídy 5. C, kterému patří náš obdiv a velká pochvala.Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně štěstí a mnoho tvořivých úspěchů v dalších snahách.

Image 2021 06 29