HEADER

Vážení rodiče, milí přátelé,

oznamuji vám, že jsem, v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlásil na dny 20. až 22. 12. 2021 volno ředitele školy.

Důvodem tohoto kroku jsou stavební práce související s odstraněním příčiny a důsledků havárie vodovodního řadu v budově školy. Vzhledem ke skutečnosti, že musí být uzavřen hlavní uzávěr vody do budovy, nelze zajistit hygienické podmínky pro pobyt ve škole.

Bohužel, vzhledem k přerušení dodávky vody, nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

Omlouvám se za případné komplikace, ale daný druh prací nelze realizovat za provozu školy.

Mgr. Martin Reihs, ředitel školy

mimo provoz ci2 1200x800