HEADER

Vážení přátelé,

od 3. 1. 2022 jsou nová pravidla pro testování ve školách.

  • V období do 16. 1. 2022 probíhá testování 2x týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek, od 17. 1. 2022 pouze 1x týdně, vždy v pondělí (zatím)
    • Pokud se osoba nezúčastní testování v daném termínu, testuje se okamžitě po vstupu do školy.
    • Místo testování ATG testy může testovaná osoba, žák nebo zaměstnanec, předložit osvědčení o negativním PCR testu, který nesmí být starší 72 hodin, nebo rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem, provedený nejdéle před 24 hodinami.
  • Testují se VŠICHNI žáci i očkovaní, a i po prodělání nemoci.
  • Testují se VŠICHNI zaměstnanci školy i očkovaní, a i po prodělání nemoci.
  • Pokud se žák nebo zaměstnanec odmítne testovat, bude po celou dobu pobytu ve škole používat ochranný prostředek dýchacích cest.
  • Žáci, kterým vyjde pozitivní výsledek antigenního testu v pondělí, odchází domů a následně podstoupí PCR test. Pro zbytek třídy se nic nemění.
  • Pokud je některý z žáků pozitivní v rámci čtvrtečního antigenního testování, nastupuje celá třída tzv. režim test-to-stay. To znamená, že každý den podstoupí všichni spolužáci antigenní test, a to až do doby, kdy původně antigenně pozitivní dítě obdrží negativní výsledek PCR testu. Pro celou třídu v tu dobu platí speciální režimová opatření – nošení roušky u žáků mladších 15 let, nošení respirátoru u starších 15 let, oddělená toaleta, při jídle rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních a děti jsou oddělené od dalších žáků. V případě pozitivního výsledku PCR testu se postupuje dle nařízení KHS stejně jako doposud.

Leták pro rodiče ZDE

Mgr. Martin Reihs