HEADER

Dne 3.4. 2019 navštívili žáci ze 7. A  SPŠ v Chomutově. Měli možnost dozvědět se vše o možnostech studia na této škole, o nabízených specializacích a formách studia. Během prohlídky školy nahlédli za plného provozu do laboratoří a specializovaných učeben, měli možnost si vyzkoušet zapojení jednoduchých elektronických obvodů, práci s plošnými spoji, pájení součástek  a oživení výsledného výrobku, který si mohli odnést domů. V rámci projektu Maják se seznámili s možnostmi snímání a zpracování fyzikálních a elektrických i neelektrických veličin prostřednictvím projektů sestavených ze speciálních výukových modulů propojených s osobním počítačem.

/ viz. fotogalerie /