HEADER

Ve čtvrtek 25. 4. si žáci pátých tříd uspořádali Den Země. V minulých letech se v tomto dni věnovali většinou ochraně životního prostředí a třídění odpadu. V letošním školním roce se zaměřili na vztah lidí k živé přírodě.

Nejdříve navštívili DDM Paraplíčko, kde je paní Kamila Lišková, seznámila se všemi mazlíčky, o které se starají. Děti si většinu z nich mohly pohladit, a to včetně bílého ježečka. Poutavé vyprávění bylo doplněno o zajímavé informace o jednotlivých zvířatech. Děti se mimo jiné dozvěděly, že pořízení takového kamaráda by mělo být dobře rozmyšleno, protože péče o něj je náročná a trvalá.

Po tomto krásném setkání se žáci vypravili k Jirkovské přehradě, kde se seznámili s její historií a významem. Jarní příroda, kvetoucí zahrádky při cestě a teplé počasí tuto procházku udělalo velmi příjemnou, i když pro některé žáky byla fyzicky náročná. A to, že k živé přírodě patří neodmyslitelně také lidé, vyjádřili žáci výtvarnou prací.

Den Země se jako každý rok vydařil. /viz. fotogalerie/