HEADER

Včera byly třídy 7.B a 4.C na Lesné, kde se dozvěděly, jak to vypadalo v Krušných horách, když se začalo s hornictvím. K představě jim dopomohly modely dolů, které pro ně připravila šikovná Katrin z německého Seiffenu. S Alexandrou si zase mohly zkusit rýžovat cín, což všechny moc bavilo. Žáci si vyrobili krásné koláže, které teď budou zdobit jejich třídy. Někteří si vyzkoušeli i dobové kostýmy, takže se z nich na chvilku stali horníci nebo rýžovačky cínu.
Tereza Sedlmajerová (7.B)

IMG 2056 1