HEADER

Na konci září se třída 6.A vypravila na exkurzi na Lesnou.
Naším cílem bylo seznámit se s okolní krajinou, geoparkem, historií zaniklých obcí a řemesel.
Na pomoc jsme dostali vysílačky a GPS.
Jak je patrné z fotografií, exkurze se vydařila.
Mgr. Jitka Habakuszová - tř.uč.

31 2