HEADER

Oznámení o výběru dodavatele

Zveřejnění dokumentu o výběru dodavatele v oblasti informačních technologií zde.

 

Výzva o výběru dodavatele

Zveřejnění výzvy pro dodavatele v oblasti informačních technologií zde.

 

Centra Kolegiální Podpory

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004677

Cílem projektu je vytvoření a podpora prostředí pro přípravu pedagogických pracovníků v rozvoji inkluzivního vzdělávání. Centra podpory vytvoří síť pro šíření metodik, sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe a diskuzní prostor, ve kterém budou ověřovány metody práce podporující rozvoj inkluze.

Více informací na http://jirkov-ckp.webnode.cz/

projekty logo2