HEADER

OPVK hor zakladni logolink RGB cz

V letech 2012 až 2014 se naše škola zúčastnila vzdělávacího projektu „Chci překonat bariéry“, č. CZ.1.07/1.1.34/02.0056.

Projekt byl zaměřen na prohloubení a zkvalitnění výuky cizích jazyků na ZŠ. Ve spolupráci s regionálními odborníky připravili pedagogové vzdělávací materiály v cizím jazyce, AJ, RJ, NJ, které jsou využívány jako doplněk výuky. Žáci tak mají možnost si „hlubší“ formou osvojit základní komunikační a prezentační dovednosti. Díky natočeným videoprezentacím zúčastněných žáků je pro další nastupující ročníky výuka cizího jazyka i humornou formou poznání.

V rámci projektu vznikla učebnice, která obsahuje pracovní listy ve čtyřech samostatných sešitech. Tři z nich obsahují pracovní listy v jednom z cizích jazyků a čtvrtý je souhrnem všech zadání. Tato učebnice je zdarma ke stažení pro žáky i veřejnost na webových stránkách školy, v sekci „učebnice“.

V rámci udržitelnosti projektu, v období 2014 – 2016 bylo podpořeno celkem 780 dětí, ve třech jazycích AJ, RJ, NJ.