HEADER

Ve středu 3. 9. 2014 proběhla úvodní konference projektu Inkluze v Jirkově, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jehož předkladatelem je Město Jirkov a partneři Městské gymnázium a Základní škola Jirkov a firma BOXED s. r. o.

Manažer projektu Mgr. Martin Reihs na úvod představil projekt všem zúčastněným, mezi kterými nechyběli zástupci města, základních škol, úřadu práce a neziskových organizací, působících v Jirkově.

IMG 3867webCílem projektu je podpora zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků nezbytných pro realizaci kurikulární reformy, zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol ve vazbě na podporu žáků ve vztahu k budoucímu uplatnění na trhu práce. 60 učitelů se v projektu naučí včas identifikovat a odborně s žáky s touto poruchou dlouhodobě pracovat na všech stupních vzdělávání. U žáků s SPU a SPCH je prvotní diagnostika, cílené rozpoznávání problému a depistážní činnost v přirozeném prostředí, nezbytným faktorem, který sehrává v budoucím osobnostním rozvoji žáka zásadní význam.

Právě s problematikou diagnostiky a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami seznámila přítomné Mgr. Eva Popíková, která pracuje na Městském gymnáziu a Základní škole Jirkov jako speciální pedagog.

Následně zástupci firmy BOXED s. r. o. Ing. Rudolf Chadim a Ing. František Hůlka nastínili možnosti využití informačních technologií při výuce nejen žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Rádi bychom poděkovali představitelům Města Jirkova v čele s Ing. Radkem Štejnarem, starostou města, za realizaci tohoto projektu a všem přítomným za účast a spolupráci při realizaci projektu.

Mgr. Martin Reihs, manažer projektu