HEADER

IMG 59331Ve dnech 25. – 26. 6. 2015 proběhla závěrečná konference projektu Inkluze v Jirkově, jehož příjemcem je město Jirkov, partnery jsou Městské gymnázium a Základní škola Jirkov a společnost Boxed, s.r.o. Tento projekt je financován z programu OPVK.

První den této závěrečné konference proběhl v reprezentativních prostorách zámku Červený Hrádek. Zúčastnili se jej zástupci města Jirkova, krajského úřadu, neziskové organizace, jirkovských základních škol a v neposlední řadě také rodiče žáků MG a ZŠ Jirkov. Přítomní byli během přednášek seznámeni s cíli, průběhem a výsledky projektu. Zajímavý byl i doprovodný program, při kterém si žáci hlavního vzdělávacího proudu společně se žáky se zdravotním postižením vyzkoušeli střelbu z luku, prověřili svoji obratnost při různých zábavných sportovních disciplínách, vyráběli náramky či zhlédli divadelní představení, jež si pro všechny připravili žáci deváté třídy. 

Druhý den závěrečné konference probíhal v prostorách MG a ZŠ Jirkov. Uskutečnily se zde soutěže žáků napříč celým vzdělávacím spektrem, a to ve fotbale, atletickém čtyřboji, vybíjené a florbale. I když šlo o to vyhrát, děti si dokázaly pomáhat, povzbuzovaly se navzájem a celé sportovní dopoledne si báječně užily. Odpoledne pak patřilo volejbalistům. Žáci sportovních tříd vyzvali své učitele, aby s nimi změřili své síly. Utkání bylo na výborné úrovni, byli jsme svědky řady skvělých výměn. Škoda, že se nepodařilo k tomuto klání nalákat i rodiče žáků MG a ZŠ Jirkov.

Závěrečná konference ukončila projekt Inkluze v Jirkově, jehož cílem bylo ukázat, že začlenit žáky se zdravotním postižením mezi žáky bez handicapu je sice náročné, ale možné.

 

IMG 59291

IMG 59931

IMG 59311

 

OPVK hor zakladni logolink RGB cz