HEADER

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002003

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráce s rodiči dětí a žáků.

OPVK hor zakladni logolink RGB cz