HEADER

Vážení přátelé,

předkládáme Vám k dispozici výspupy prpojektu "Chci překonat bariéry", jehož cílem bylo zábavnou formou přiblížit žákům základních škol výuku cizího jazyka. Konkrétně anglického, německého a ruského. Žáci prvního a druhého stupně navštěvovali zajímavá místa v okolí Chomutova, Jirkova a Mostu, vypracovávali úkoly připravené pedagogy, hovořili mezi sebou v daných jazycích, vedli rozhovory v informačních centrech apod. Celkem bylo navštíveno 15 míst a pro tato místa bylo zpracováno 15 zadání pracovních listů, které byly přeloženy a upraveny pro každý jazyk zvlášť.

Učebnice, jak je výtisk nazván, vám přináší tyto pracovní listy ve čtyřech samostatných sešitech. Tři z nich obsahují pracovní listy v jednom z cizích jazyků a čtvrtý je souhrnem všech zadání, ovšem jsou uvedena v českém jazyce. Věříme, že se vám naše materiály budou líbit, žákům zpříjemní poznávání cizího jazyka v praxi a současně se zvyšováním znalostních kompetencí v jazycích navštívíte zajímavá místa našeho regionu.

ucebnice

 

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

1 - Úvod

2 - Anglický jazyk

3 - Německý jazyk

4 - Ruský jazyk

5 - Český jazyk

6 - Poznámky